2023

Ζώντας Μαζί: Πληροφορίες για το Μεταναστευτικό και την Κοινωνική Συμπερίληψη

Ο ενημερωτικός οδηγός “Ζώντας Μαζί: Πληροφορίες για το Μεταναστευτικό και την Κοινωνική Συμπερίληψη” έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ουσιαστική καθοδήγηση στα άτομα που έχουν να αντιμετωπίσουν τις προσκλήσεις της μετανάστευσης. Προσαρμοσμένο στις μοναδικές ανάγκες των μεταναστών και των προσφύγων, το εγχειρίδιο αυτό εστιάζει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα.

Περισσότερα