Βιωσιμότητα & Έρευνα

Η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα έχει δεσμευτεί να ενσωματώσει βιώσιμες πρακτικές σε όλες τις δραστηριότητές της – και να προωθήσει τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας που σχετίζονται με την πολιτική. Η Σχολή παράγει διεπιστημονικό εκπαιδευτικό υλικό και έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται με την πολιτική.

Τα έργα της Συμβίωσης-Σχολή Πολιτικών Σπουδών σχεδιάστηκαν για να εμπλακούν άμεσα με τις κοινότητες, τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Η έρευνα και η ανάπτυξη ικανοτήτων πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι διδάσκοντες της Σχολής και οι σπουδαστές εξετάζουν και προωθούν τη γνώση και την ανάλυση αναφορικά με τη δικαιοσύνη και την ισότητα σε κοινότητες και άτομα σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και την ενίσχυση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε όλα τα κοινωνικά πλαίσια. Η βιωσιμότητα αναφέρεται στην επίτευξη καθολικής και μη φθίνουσας ανθρώπινης ευημερίας με την πάροδο του χρόνου, ιδίως σε ό,τι αφορά τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις, εργαζόμενοι σε διάφορα προβλήματα του πραγματικού κόσμου, όπως η έμφυλη βία, οι διακρίσεις και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μετανάστευση και το άσυλο, τα μέσα ενημέρωσης και η παραπληροφόρηση, η περιβαλλοντική κρίση και άλλα.

Δημοσιεύσεις

Οδηγός Γλωσσικής Υποστήριξης με Προσανατολισμό στην Εργασίας για Μετανάστες και Πρόσφυγες

Ο Οδηγός Γλωσσικής Υποστήριξης με Προσανατολισμό στην Εργασία για Μετανάστες και Πρόσφυγες έχει ως στόχο την υποστήριξη των μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα προκειμένου να εξοικειωθούν με τους πρωταρχικούς στόχους της εργασιακής νομοθεσίας, καθώς και τις συνθήκες της εργασιακής ζωής στη χώρα όπου διαμένουν και να παρέχει εξατομικευμένες λύσεις για τη γλωσσική τους υποστήριξη με γνώμονα την εργασία.

Περισσότερα

Εγχειρίδιο: Εστιάζοντας στους Άνδρες – Πρόληψη της Έμφυλης Βίας Δουλεύοντας με Άνδρες Πρόσφυγες και Μετανάστες

Με αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζουμε έναν πρακτικά προσανατολισμένο οδηγό για διευκολυντές/πολλαπλασιαστές που υλοποιούν προγράμματα παρέμβασης και εκπαίδευσης ώστε να παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου FOMEN: Εστιάζοντας στους Άνδρες. Πρόληψη της Έμφυλης Βίας Δουλεύοντας με Άνδρες Πρόσφυγες και Μετανάστες (2019 – 2021).

Περισσότερα

Αντιτσιγγανισμός και Ρατσιστική Βία. Κατευθύνσεις για την αντιμετώπισή τους με βάση τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει ότι «Καθένας θα έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζεται παντού ως πρόσωπο ενώπιον του νόμου». Διεθνείς οργανισμοί υπολογίζουν ότι από τους περίπου 680.000 απάτριδες που διαμένουν σήμερα στην Ευρώπη ένας μεγάλος αριθμός είναι Ρομά χωρίς βασικά έγγραφα, όπως πιστοποιητικό γέννησης, ταυτότητα ή διαβατήριο που να αποδεικνύει την ταυτότητα, το νομικό καθεστώς και την ιθαγένειά τους.

Περισσότερα

Οδηγός για τη Νομική Αναγνώριση του Φύλου στην Ελλάδα

Η ψήφιση το 2017 της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου στην Ελλάδα ανάτρεψε μέσα από το κορυφαίο πολιτειακό όργανο, τη Βουλή των Ελλήνων, την παγιωμένη για εκατονταετίες αντίληψη για το φύλο και άνοιξε τη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα για τα θέματα φύλου, η οποία εκκρεμούσε πολύ καιρό.

Περισσότερα

Οπτικοακουστικό Υλικό

Περιβάλλον

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με το Περιβάλλον.

Περισσότερα

Εκπαίδευση

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με την Εκπαίδευση.

Περισσότερα

Μετανάστευση

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με τη μετανάστευση.

Περισσότερα