Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα

Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Συμβίωση

Σχετικά με εμάς

Ποιοι είμαστε

Η Συμβίωση ιδρύθηκε το Μάιο του 2011 στη βάση συνεργασιών στα Βαλκάνια και την Ευρώπη στους τομείς της εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Με την πεποίθηση ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισοδυναμεί με την ύπαρξη ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου, η Συμβίωση επικεντρώνεται στην πληφορία και την εκπαίδευση, την ελευθερία της έκφρασης, τη τεκμηρίωση και την ανάλυση, το δημόσιο διάλογο και την πολιτική συμμετοχή, έτσι ώστε οι πολίτες και οι κοινότητες να εκφράζουν τις ανάγκες και τις ιδέες τους.

Σχετικά με τη Συμβίωση

Η εστίασή μας

  • Καταπολέμηση Διακρίσεων
  • Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη
  • Δημοκρατική Διακυβέρνηση
  • Εκπαίδευση
  • Ελευθερία Έκφρασης
  • Ισότητα των Φύλων
  • Human Rights
  • Μετανάστευση
  • Κοινωνική Συμπερίληψη

Οι εκδηλώσεις μας

Μέσος αριθμός συμμετεχόντων
Σεμινάρια
Επιμορφώσεις
Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία
Δημοσιεύσεις

Σεμινάρια

Δημοκρατικές Iκανότητες – Διαδικτυακό Σεμινάριο

Η Συμβίωση, Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, μέλος του Δικτύου του Συμβουλίου της Ευρώπης, υλοποίησε διαδικτυακά από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2022 σεμινάριο με θέμα τις «Δημοκρατικές ικανότητες».

Περισσότερα
Σεμινάρια

Επιμορφώσεις

Επιμορφώσεις

Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία

10ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία – Δημοκρατία: Μια νέα ελπίδα;

Το 10ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία διερεύνησε τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη δημοκρατική παρακμή, εξέτασε πώς θα μπορούσαν να καταπολεμηθούν και διερεύνησε ποιο είδος δημοκρατικού μέλλοντος είναι επιθυμητό και εφικτό προς το συμφέρον των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Περισσότερα
Φόρουμ

Οπτικοακουστικό Υλικό

Σεμινάρια