Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα

Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Συμβίωση

Σχετικά με εμάς

Ποιοι είμαστε

Η Συμβίωση ιδρύθηκε το Μάιο του 2011 στη βάση συνεργασιών στα Βαλκάνια και την Ευρώπη στους τομείς της εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Με την πεποίθηση ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισοδυναμεί με την ύπαρξη ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου, η Συμβίωση επικεντρώνεται στην πληφορία και την εκπαίδευση, την ελευθερία της έκφρασης, τη τεκμηρίωση και την ανάλυση, το δημόσιο διάλογο και την πολιτική συμμετοχή, έτσι ώστε οι πολίτες και οι κοινότητες να εκφράζουν τις ανάγκες και τις ιδέες τους.

Σχετικά με τη Συμβίωση

Η εστίασή μας

  • Καταπολέμηση Διακρίσεων
  • Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη
  • Δημοκρατική Διακυβέρνηση
  • Εκπαίδευση
  • Ελευθερία Έκφρασης
  • Ισότητα των Φύλων
  • Human Rights
  • Μετανάστευση
  • Κοινωνική Συμπερίληψη

Οι εκδηλώσεις μας

Μέσος αριθμός συμμετεχόντων
Σεμινάρια
Επιμορφώσεις
Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία
Δημοσιεύσεις
Σεμινάρια

Διακρίσεις – Καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας και της ρητορικής μίσους

Οι διακρίσεις, η ρατσιστική βία και η ρητορική μίσους βρέθηκαν στο επίκεντρο της τριήμερης εκπαίδευσης που διοργάνωσε η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα.

Περισσότερα
Σεμινάρια
Επιμορφώσεις
Επιμορφώσεις
Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία

11ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία – Δημοκρατία=Ειρήνη;

Το 11ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία αναζήτησε καινοτόμες λύσεις και συλλογικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ της δημοκρατίας και της ειρήνης, αναγνωρίζοντας ότι η αλληλεξάρτησή τους είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προκλήσεων της εποχής μας.

Περισσότερα
Φόρουμ

Οπτικοακουστικό Υλικό

Σεμινάρια