Συμβίωση

Η Συμβίωση ιδρύθηκε το Μάιο του 2011 στη βάση συνεργασιών στα Βαλκάνια και την Ευρώπη στους τομείς της εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων. Με την πεποίθηση ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισοδυναμεί με την ύπαρξη ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου, η Συμβίωση επικεντρώνεται στην πληφορία και την εκπαίδευση, την ελευθερία της έκφρασης, τη τεκμηρίωση και την ανάλυση, το δημόσιο διάλογο και την πολιτική συμμετοχή, έτσι ώστε οι πολίτες και οι κοινότητες να εκφράζουν τις ανάγκες και τις ιδέες τους. Η Συμβίωση συνηγορεί υπέρ της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής συμμετοχής των μεταναστών και των περιθοριοποιημένων κοινοτήτων. Οι δράσεις της Συμβίωσης συνδέονται με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 10 (Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας), Άρθρο 11 (Freedom of expression and information), Άρθρο 13 (Ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης), Άρθρο 14 (Δικαίωμα στην εκπαίδευση), καθώς και με το Άρθρο 21 (Απαγόρευση διακρίσεων).

Το 2014 η Συμβίωση σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ίδρυσαν τη Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, η οποία είναι μέλος του Δικτύου Σχολών Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου. Η πρωτοβουλία αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχει σκοπό την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών, την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και την προώθηση δημοκρατικών πρωτοβουλιών. Σήμερα, οι 21 σχολές που το απαρτίζουν εστιάζουν στις προκλήσεις που προκύπτουν για τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής στην Ελλάδα αποτελείται από ετήσιο κύκλο σεμιναρίων, συμμετοχή στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, καθώς και εκπαιδεύσεις ανάπτυξης ικανοτήτων και στοχεύει στην εκπαίδευση, τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, ειδικών και των μέσων ενημέρωσης. Εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την κοινωνική συμπερίληψη, τη δημοκρατική ιθαγένεια, την ελευθερία της έκφρασης, τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την ισότητα και την έμφυλη βία, τη μετανάστευση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη για το 2020 τιμήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Συμβίωση για τις δράσεις της Σχολής Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα που έχει ιδρύσει σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών, η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και η προώθηση δημοκρατικών πρωτοβουλιών.

20211109_EP-119205A_PB9_199_RESIZED_M-768x512

Συγχαρητήρια Επιστολή

Συγχαρητήρια Επιστολή της Snežana Samardžić-Marković, Γενικής Διευθύντριας για τη Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης

2_small-e1636729220991-768x510

Ανακοίνωση Τύπου

Ανακοίνωση Τύπου από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα