Γεγονότα και αριθμοί

Η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι μέλος του Δικτύου Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης με σκοπό την ανάπτυξη και την ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών και της κοινωνίας των πολιτών, καθιερώνοντας την κουλτούρα της δημοκρατικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για έναν πιο δημοκρατικό, ισότιμο και βιώσιμο κόσμο. Η διαθεματική και με πρακτικό προσανατολισμό διδασκαλία, η έρευνα και ένα εκτεταμένο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυο, που χαρακτηρίζεται από το δημόσιο διάλογο και τη συμμετοχή των πολιτών, ξεχωρίζουν τη Σχολή και προετοιμάζουν τους σπουδαστές για ηγετικές θέσεις στη δημοκρατική διακυβέρνηση, τον ακτιβισμό και την κοινωνία των πολιτών.

Η Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα σε αριθμούς

0
Σεμινάρια
0
Επιμορφώσεις
0
Συμμετοχές στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία

Θεματικές (οριζόντια)

Migration and Forced Displacement - 46
Social rights, Inclusion and Justice - 37
Human Rights and Discrimination - 27
Democratic Citizenship - 28
Democratic Governance - 26
Gender Equality - 23
Education - 20
Freedom of Expression and Media - 14
Environment - 10

52 onsite

16 online