Ευρωπαϊκές εκλογές, δημοκρατία και διακρίσεις: Αντιμετωπίζοντας την άνοδο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα

Η έκδοση αυτή βασίστηκε στο Σεμινάριο ‘Οι Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2014, Δημοκρατία και Διακρίσεις’ που διοργάνωσε η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα στις 5-7 Απριλίου 2014 στη Θεσσαλονίκη. Η έκδοση επιδιώκει να αποτυπώσει σε μια πιο επεξεργασμένη και συστηματική μορφή τις τοποθετήσεις και τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε ένα ζωντανό εργαστήριο παραγωγής, ανταλλαγής και διασταύρωσης απόψεων και πρακτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που τα φαινόμενα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας συνιστούν για τη δημοκρατία και τις ελευθερίες ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

© Symbiosis

Θεσσαλονίκη, Μάιος 2014

ISBN: 978-618-81348-0-5

Λήψη αρχείου

Δείτε ακόμη: