2014

Ευρωπαϊκές εκλογές, δημοκρατία και διακρίσεις: Αντιμετωπίζοντας την άνοδο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα

Η έκδοση αυτή βασίστηκε στο Σεμινάριο ‘Οι Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2014, Δημοκρατία και Διακρίσεις’ που διοργάνωσε η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα στις 5-7 Απριλίου 2014 στη Θεσσαλονίκη.

Περισσότερα