Οδηγός Γλωσσικής Υποστήριξης με Προσανατολισμό στην Εργασίας για Μετανάστες και Πρόσφυγες

O Οδηγός Γλωσσικής Υποστήριξης με Προσανατολισμό στην Εργασίας για Μετανάστες και Πρόσφυγες έχει ως στόχο την υποστήριξη των μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα προκειμένου να εξοικειωθούν με τους πρωταρχικούς στόχους της εργασιακής νομοθεσίας, καθώς και τις συνθήκες της εργασιακής ζωής στη χώρα όπου διαμένουν και να παρέχει εξατομικευμένες λύσεις για τη γλωσσική τους υποστήριξη με γνώμονα την εργασία. Έχει δοκιμαστεί πιλοτικά μαζί με μετανάστες και πρόσφυγες και αξιολογήθηκε από κοινότητες μεταναστών και προσφύγων, καθώς και ειδικούς που εργάζονται στον τομέα.

Ο Οδηγός αυτός είναι αποτέλεσμα εντατικής επιτόπιας εργασίας και έρευνας που έλαβε χώρα από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2021 κατά τη διάρκεια του έργου «Γλωσσική Ένταξη Προσανατολισμένη στην Εργασία 2021 (LILaLI 2021)» που πραγματοποίησε η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Γλώσσα: Αγγλικά

Εκδότης: Συμβίωση

Συγγραφέας: Μιχάλης Καρακώνσταντης

Επιμέλεια: Δέσποινα Συρρή

ISBN: 978-618-81348-6-7 [web]

Download PDF