Προς κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς στην Ελλάδα - Εγχειρίδιο για τη συμμετοχική αξιολόγηση

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παράσχει στις τοπικές αρχές, στην κοινωνία των πολιτών που εργάζεται για τη διαπολιτισμικότητα, στους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα που ασχολούνται με αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο απλές κατευθύνσεις για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή συμμετοχικών αξιολογήσεων. Το έγγραφο παρέχει βασικές συμβουλές για να βοηθήσει τις ομάδες να δομήσουν καλύτερα τον προσδιορισμό των πηγών των δεδομένων, τη διεξαγωγή των ομάδων εστίασης, την αναφορά των αποτελεσμάτων και τη διάδοση των αυτών.

Τίτλος: Προς κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς στην Ελλάδα – Εγχειρίδιο συμμετοχικής αξιολόγησης

Γλώσσα: Αγγλικά

Εκδότης: Συμβίωση

Συγγραφείς: Ljubisa Vrencev και Δέσποινα Συρρή

Λήψη αρχείου