2014

Οι προκλήσεις της δημοκρατίας στην Ευρώπη σήμερα: Δημοκρατική συμμετοχή, επροσώπηση, νομιμοποίηση, κινητοποίηση, δημόσια και κοινωνική συμπερίληψη

Το πενθήμερο σεμινάριο με θέμα ‘Οι προκλήσεις της Δημοκρατίας στην Ευρώπη σήμερα: Δημοκρατική συμμετοχή, εκπροσώπηση νομιμοποίηση, κινητοποίηση, δημόσια και κοινωνική συμπερίληψη’, διοργανώθηκε στην Ξάνθη, 20-25 Αυγούστου 2014.

Περισσότερα