2014

Εξερευνώντας Πολιτικές Φιλίας

Στις 27-30 Δεκεμβρίου 2014 έλαβε χώρα ένα σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε από κοινού από τις Σχολές Πολιτικών Σπουδών της Ελλάδας και Τουρκίας, το οποίο διερεύνησε τις δυνατότητες σχεδιασμού και εφαρμογής Πολιτικών Φιλίας.

Περισσότερα