2015

Άνθρωποι σε κίνηση: Η διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων εν μέσω της αύξησης των ροών και της κοινωνικής κρίσης – Εργαστήριο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οργάνωσε το Εργαστήριο Μεταναστευτικής Πολιτικής με θέμα ‘Άνθρωποι σε κίνηση: Η διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων εν μέσω της αύξησης των ροών και της κοινωνικής κρίσης’ στη Σύρο από τις 3 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2015.

Περισσότερα