Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία

Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία 2015 – «Ελευθερία έναντι ελέγχου: Για μια δημοκρατική απάντηση»

Το Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Δημοκρατία το 2015 πραγματοποιήθηκε μετά τις επιθέσεις του Παρισιού στις 13 Νοεμβρίου, τονίζοντας τη σημασία του επιλεγμένου θέματος και την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν.

Περισσότερα