2015

Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης και Ανθρώπινα Δικαιώματα – Φόρουμ

Το Φόρουμ για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προώθησε τη γνώση και τη συζήτηση που προστατεύουν τις ελευθερίες του Τύπου, αυξάνουν την πρόσβαση του κοινού στη γνώση και την πληροφόρηση, τη συμπερίληψη των μειονοτικών φωνών στα μέσα ενημέρωσης, και τη χρήση της επικοινωνίας και των πληροφοριών για την αντιμετώπιση των επίμονων κοινωνικών ζητημάτων.

Περισσότερα