2017

Φύλο, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μέσα Ενημέρωσης

Το Σεμινάριο για το Φύλο, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Μέσα Ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε στις 27-30 Ιουνίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα της Γραμματείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Περισσότερα