2017

Συνέδριο: Φύλο, Μετανάστευση και Εμπορία Ανθρώπων στην Ευρώπη

Η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα διοργάνωσε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Friedrich-Ebert-Stiftung και το Ερευνητικό Κέντρο Κύπρου PRIO (PCC) το συνέδριο με θέμα ‘Φύλο, Μετανάστευση και Εμπορία Ανθρώπων στην Ευρώπη’ στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 στη Λευκωσία της Κύπρου για να διερευνηθούν αυτά τα τρία αλληλένδετα θέματα όπως εκδηλώνονται στην Ευρώπη σήμερα.

Περισσότερα