2017

Ξεδιπλώνοντας την Ένταξη – Εργαστήριο Πολιτικής

Το Εργαστήριο ‘Ξεδιπλώνοντας την Ένταξη’ διοργανώθηκε από τη Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα από τις 15 έως 17 Δεκεμβρίου 2017 στην Αθήνα, σε συνεργασία με τους Δήμους Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα