2019

Προς κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς στην Ελλάδα – Εγχειρίδιο για τη συμμετοχική αξιολόγηση

Το έγγραφο παρέχει βασικές συμβουλές για να βοηθήσει τις ομάδες να δομήσουν καλύτερα τον προσδιορισμό των πηγών των δεδομένων, τη διεξαγωγή των ομάδων εστίασης, την αναφορά των αποτελεσμάτων και τη διάδοση των αυτών.

Περισσότερα