2019

Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ένταξη – “Je t’aime, … moi non plus” : Επαναπροσδιορίζοντας τις προκλήσεις της μετανάστευσης και της ένταξης σε Ελλάδα και Ευρώπη

Το Φόρουμ για την ένταξη “Je t ‘aime,… moi non plus: Επαναπροσδιορίζοντας τις προκλήσεις της μετανάστευσης και της ένταξης σε Ελλάδα και Ευρώπη” πραγματοποιήθηκε στις 9-11 Μαΐου 2019 στο Δημοτικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και διοργανώθηκε από τη Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα.

Περισσότερα