Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία

Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία 2019 – «Η δημοκρατία κινδυνεύει στην εποχή της πληροφορίας;»

Η πληροφόρηση αλλάζει. Ο όγκος, το περιεχόμενο, οι πλατφόρμες: καθένα από αυτά έχει εξελιχθεί έντονα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή η εξέλιξη συνεχίζεται. Πριν από είκοσι πέντε χρόνια, οι περισσότερες από τις πληροφορίες μας προέρχονταν από τα έντυπα μέσα, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Περισσότερα