2022

Οδηγός Γλωσσικής Υποστήριξης με Προσανατολισμό στην Εργασίας για Μετανάστες και Πρόσφυγες

Ο Οδηγός Γλωσσικής Υποστήριξης με Προσανατολισμό στην Εργασία για Μετανάστες και Πρόσφυγες έχει ως στόχο την υποστήριξη των μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα προκειμένου να εξοικειωθούν με τους πρωταρχικούς στόχους της εργασιακής νομοθεσίας, καθώς και τις συνθήκες της εργασιακής ζωής στη χώρα όπου διαμένουν και να παρέχει εξατομικευμένες λύσεις για τη γλωσσική τους υποστήριξη με γνώμονα την εργασία.

Περισσότερα