2023

Ζώντας Μαζί: Πληροφορίες για το Μεταναστευτικό και την Κοινωνική Συμπερίληψη

Ο ενημερωτικός οδηγός “Ζώντας Μαζί: Πληροφορίες για το Μεταναστευτικό και την Κοινωνική Συμπερίληψη” έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ουσιαστική καθοδήγηση στα άτομα που έχουν να αντιμετωπίσουν τις προσκλήσεις της μετανάστευσης. Προσαρμοσμένο στις μοναδικές ανάγκες των μεταναστών και των προσφύγων, το εγχειρίδιο αυτό εστιάζει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα.

Περισσότερα
Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία

11ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία – Δημοκρατία=Ειρήνη;

Το 11ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία αναζήτησε καινοτόμες λύσεις και συλλογικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ της δημοκρατίας και της ειρήνης, αναγνωρίζοντας ότι η αλληλεξάρτησή τους είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προκλήσεων της εποχής μας.

Περισσότερα