2019

Ίδρυση Ακαδημίας Δημοκρατικής Ηγεσίας για Άτομα με Προσφυγικό Παρελθόν του Συμβουλίου της Ευρώπης, Εργαστήριο Ειδικών

Η Συμβίωση – Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, μέλος του Δικτύου Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης, πραγματοποίησε στις 11 Δεκεμβρίου 2019 στο Σεράφειο Αθλητικό & Κοινοτικό Συγκρότημα στην Αθήνα, ένα Εργαστήριο Ειδικών για τη δημιουργία μιας Ακαδημίας Δημοκρατικής Ηγεσίας για Άτομα με Προσφυγικό Παρελθόν του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Περισσότερα
2019

Γλωσσική Ένταξη Ενηλίκων Μεταναστών – Διάδοση και Υλοποίηση στην Ελλάδα

Από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2019, η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνεργασία με τη γερμανική οργάνωση Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), πραγματοποίησε το έργο ‘Γλωσσική Ένταξη Ενηλίκων Μεταναστών – Έργο Διάδοσης και Υλοποίησης’ στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη και τη μεθοδολογία του LIAM.

Περισσότερα
2019

Φύλο, Αναπαραγωγική και Πρωτοβάθμια Υγεία – Επιμορφωτικά Εργαστήρια με Κοινότητες Μεταναστών

Η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα διοργάνωσε εννέα επιμορφωτικά εργαστήρια με θέμα: Φύλο, Αναπαραγωγική και Πρωτοβάθμια Υγεία για τις κοινότητες μεταναστών από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2019 στην Αθήνα.

Περισσότερα