Αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους - Διαδικτυακό σεμινάριο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ιούνιος-Ιούλιος 2022
ΤΟΠΟΣ: Online

Το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους” πραγματοποιήθηκε μέσω της ψηφιακής – εκπαιδευτικής πλατφόρμας της Συμβίωσης το διάστημα Ιουνίου – Ιουλίου 2023. Σαράντα πέντε συμμετέχοντες που προέρχονταν από την κοινωνία των πολιτών, τον εκπαιδευτικό τομέα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη δημόσια διοίκηση διερεύνησαν αυτήν τη θεματική στη διάρκεια τριάντα ωρών σεμιναρίων από εμπειρογνώμονες, που περιλάμβαναν διαλέξεις, ασκήσεις, συζητήσεις, καθώς και εκτενές υλικό μελέτης. Εξετάζοντας τις διαδικτυακές και μη διαδικτυακές πτυχές της ρητορικής μίσους, το σεμινάριο προώθησε τη βαθύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της, παρέχοντας στους συμμετέχοντες χρήσιμες πρακτικές για την αντιμετώπισή της.

Αναγνωρίζοντας τον βαθύ αντίκτυπο της ρητορικής μίσους, που εκτείνεται πολύ πέρα από τις ατομικές εμπειρίες και επηρεάζει τη δημόσια σφαίρα και τον δημόσιο διάλογο, το διαδικτυακό σεμινάριο προσπάθησε να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών προοπτικών, ρίχνοντας φως στις λειτουργίες και τις επιζήμιες συνέπειες της ρητορικής μίσους και να εξετάσει τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεών της.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη συνεδρία είχε ως στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες με μια ολοκληρωμένη κατανόηση της ρητορικής μίσους και να διερευνήσει τον ρόλο της παραπληροφόρησης στη διαιώνιση της. Η ενότητα υπογράμμισε τη σημασία  που διαδραματίζει ο γραμματισμός στα μέσα και η κριτική σκέψη στην αμφισβήτηση και την κατάρριψη της ρητορικής μίσους, ενώ παράλληλα επισήμανε τον κομβικό ρόλο της ποιοτικής δημοσιογραφίας στην αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους μέσω της ακριβούς αναφοράς, του ελέγχου των γεγονότων και της τήρησης των δεοντολογικών προτύπων. Ακόμη, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα πρότυπα και τις πρωτοβουλίες που εφαρμόζει το Συμβούλιο της Ευρώπης για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους.

Η δεύτερη ενότητα του διαδικτυακού σεμιναρίου εστίασε στην εξέταση της ρητορικής μίσους με βάση το φύλο. Παρείχε μια ολοκληρωμένη κατανόηση των προκλήσεων που θέτει η ρητορική μίσους που στοχεύει άτομα με βάση το φύλο τους, τονίζοντας πώς υπονομεύει την ισότητα, διαιωνίζει επιβλαβή στερεότυπα και περιορίζει την ελευθερία έκφρασης. Η δυναμική και ο αντίκτυπος αυτής της μορφής ρητορικής μίσους εξετάστηκαν μέσα από μελέτες περίπτωσης και την παροχή συναφών παραδειγμάτων. Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας ήταν να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με πρακτικές και πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους με βάση το φύλο, τονίζοντας τη σημασία της δημιουργίας συμπεριληπτικών κοινωνιών που σέβονται τη διαφορετικότητα και ενδυναμώνουν τα άτομα, ανεξάρτητα από το φύλο τους..

Η τελευταία θεματική  επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών κοινοτήτων για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακού περιβάλλοντος. Η συνεδρία διερεύνησε την πολύπλευρη φύση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, δίνοντας έμφαση στον εντοπισμό, την καταγραφή και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπισή της. Υπογράμμισε επίσης τον κρίσιμο ρόλο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  στην καλλιέργεια δημοκρατικών ικανοτήτων, στην προώθηση της συμμετοχικότητας, της ενσυναίσθησης και του σεβασμού και ανέδειξε ορισμένες καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν εντός των εκπαιδευτικών κοινοτήτων για την προώθηση ενός ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντος εκτός και εντός διαδικτύου. Μέσα από την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ασκήσεων, οι συμμετέχοντες εφάρμοσαν ενεργά τις στρατηγικές – πρακτικές που έμαθαν, αποκτώντας βαθύτερη κατανόηση του τρόπου αποτελεσματικής αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους.

 

 

 

 

Μάθημα 1: Αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους

1.1 Ρητορικής μίσους, ψευδείς ειδήσεις και της παραπληροφόρηση

Ομιλητής: Ljubisa Vrencev, συνιδρυτής της Συμβίωσης – Σχολής Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα

1.2 Τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους

Ομιλητής: Dezideriu Gergely, Programme Manager – Directorate Anti-discrimination – Roma and Travellers Team, Council of Europe

Συζητήσεις, ασκήσεις, οπτικοακουστικό υλικό, εργασίες, βιβλιογραφικές παραπομπές για μελέτη

 

Μάθημα 2: Καταπολέμηση της ρητορικής μίσους με βάση το φύλο

2.1 Σεξισμός και σεξιστική ρητορική μίσους

Ομιλήτρια: Cécile Gréboval, Programme Manager and Gender Equality Advisor – Gender Equality Division of the Council of Europe

2.2 Καταπολέμηση της ρητορικής μίσους μέσα από την ενίσχυση της ισότητας των φύλων

Ομιλήτρια: Νικόλ Πεταλίδου, ψυχολόγος

2.3 Αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Ομιλητής: Αποστόλης Καραμπαΐρης, Συντονιστής του EuroPride – Πολιτικός Επιστήμονας

Συζητήσεις, ασκήσεις, οπτικοακουστικό υλικό, εργασίες, βιβλιογραφικές παραπομπές για μελέτη

 

Μάθημα 3: Διερεύνηση στρατηγικών για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών κοινοτήτων

3.1 Hate speech online identification, reporting and related challenges

Ομιλήτρια: Maryna Manchenko,Project Manager CESIE

3.2 Ανασυγκρότηση και ενδυνάμωση

Διαδραστικές ασκήσεις σχεδιασμένες για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, την προώθηση νέων προοπτικών και ανάπτυξη ικανοτήτων για την επίτευξη αλλαγής

Συζητήσεις, οπτικοακουστικό υλικό, εργασίες, βιβλιογραφικές παραπομπές για μελέτη

Εκπαιδευτική πλατφόρμα της Συμβίωσης

Οι παρουσιάσεις και το υλικό του σεμιναρίου είναι διαθέσιμα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα της Συμβίωσης

Μάθετε περισσότερα