2014

Οι Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2014, Δημοκρατία και Διακρίσεις

Το Σεμινάριο με θέμα ‘Οι Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2014, Δημοκρατία και οι Διακρίσεις’ διοργανώθηκε από τη Συμβίωση στις 5-7 Απριλίου 2014, υπό την αιγίδα του δικτύου Σχολών Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) στη Θεσσαλονίκη.

Περισσότερα
2014

Ευρωπαϊκές εκλογές, δημοκρατία και διακρίσεις: Αντιμετωπίζοντας την άνοδο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα

Η έκδοση αυτή βασίστηκε στο Σεμινάριο ‘Οι Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2014, Δημοκρατία και Διακρίσεις’ που διοργάνωσε η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα στις 5-7 Απριλίου 2014 στη Θεσσαλονίκη.

Περισσότερα