2016

Από την υποδοχή στην ένταξη: Στοιχεία και καινοτομία – Εργαστήριο Προσφυγικής Πολιτικής

Σε συνέχεια του Εργαστηρίου Μεταναστευτικής Πολιτικής της Σύρου τον Σεπτέμβριο του 2015, σκοπός του Εργαστηρίου Προσφυγικής Πολιτικής – Από την υποδοχή στην ένταξη: Στοιχεία και καινοτομία ήταν η εμπλοκή διάφορων ενδιαφερομένων σε ένα διάλογο για την αξιολόγηση των προσπαθειών υποδοχής των προσφύγων στην Ελλάδα από το 2015 και μετά.

Περισσότερα