2016

Εργαστήριο Πολιτικών για τον Αστικό Χώρο

Από τα έξυπνα δεδομένα έως την υποδομή, από το συμμετοχικό σχεδιασμό έως τη μετανάστευση, το Εργαστήριο μοιράστηκε μια πολυεπιστημονική εστίαση και ένα όραμα για το μέλλον σχετικά με το πώς μπορεί να διαμορφωθεί το αστικό μας μέλλον ώστε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τις κοινότητες, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές αρχές.

Περισσότερα
Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία

Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία 2016 – «Δημοκρατία και ισότητα – έχει σημασία η εκπαίδευση;»

Το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία το 2016 συγκέντρωσε 2200 συμμετέχοντες από περισσότερες από 100 χώρες. Εκπρόσωποι πολιτικών ιδρυμάτων, μέσων ενημέρωσης, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρηματικών κύκλων, νέοι ακτιβιστές, ακαδημαϊκοί, κοινωνικοί καινοτόμοι και εκπαιδευτικοί.

Περισσότερα
2016

Ισλαμοφοβία – Αντιμετώπίζωντας τις Προκαταλήψεις και την Περιθωριοποίηση από κοινού με Θρησκευτικές Ομάδες

Η εκδήλωση ανταποκρίθηκε στις τρέχουσες ανησυχίες σχετικά με τα αυξανόμενα επίπεδα ισλαμοφοβίας, καθώς και τον στιγματισμό άλλων θρησκειών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα όλων των ατόμων και ομάδων – είτε θρησκευτικών είτε όχι – στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Περισσότερα
2016

Από την υποδοχή στην ένταξη: Στοιχεία και καινοτομία – Εργαστήριο Προσφυγικής Πολιτικής

Σε συνέχεια του Εργαστηρίου Μεταναστευτικής Πολιτικής της Σύρου τον Σεπτέμβριο του 2015, σκοπός του Εργαστηρίου Προσφυγικής Πολιτικής – Από την υποδοχή στην ένταξη: Στοιχεία και καινοτομία ήταν η εμπλοκή διάφορων ενδιαφερομένων σε ένα διάλογο για την αξιολόγηση των προσπαθειών υποδοχής των προσφύγων στην Ελλάδα από το 2015 και μετά.

Περισσότερα