2016

Εργαστήριο Πολιτικών για τον Αστικό Χώρο

Από τα έξυπνα δεδομένα έως την υποδομή, από το συμμετοχικό σχεδιασμό έως τη μετανάστευση, το Εργαστήριο μοιράστηκε μια πολυεπιστημονική εστίαση και ένα όραμα για το μέλλον σχετικά με το πώς μπορεί να διαμορφωθεί το αστικό μας μέλλον ώστε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τις κοινότητες, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές αρχές.

Περισσότερα