Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία

Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία 2016 – «Δημοκρατία και ισότητα – έχει σημασία η εκπαίδευση;»

Το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία το 2016 συγκέντρωσε 2200 συμμετέχοντες από περισσότερες από 100 χώρες. Εκπρόσωποι πολιτικών ιδρυμάτων, μέσων ενημέρωσης, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρηματικών κύκλων, νέοι ακτιβιστές, ακαδημαϊκοί, κοινωνικοί καινοτόμοι και εκπαιδευτικοί.

Περισσότερα