2016

Ισλαμοφοβία – Αντιμετώπίζωντας τις Προκαταλήψεις και την Περιθωριοποίηση από κοινού με Θρησκευτικές Ομάδες

Η εκδήλωση ανταποκρίθηκε στις τρέχουσες ανησυχίες σχετικά με τα αυξανόμενα επίπεδα ισλαμοφοβίας, καθώς και τον στιγματισμό άλλων θρησκειών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα όλων των ατόμων και ομάδων – είτε θρησκευτικών είτε όχι – στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Περισσότερα