2019

Φύλο, Αναπαραγωγική και Πρωτοβάθμια Υγεία – Επιμορφωτικά Εργαστήρια με Κοινότητες Μεταναστών

Η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα διοργάνωσε εννέα επιμορφωτικά εργαστήρια με θέμα: Φύλο, Αναπαραγωγική και Πρωτοβάθμια Υγεία για τις κοινότητες μεταναστών από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2019 στην Αθήνα.

Περισσότερα