2019

Γλωσσική Ένταξη Ενηλίκων Μεταναστών – Διάδοση και Υλοποίηση στην Ελλάδα

Από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2019, η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνεργασία με τη γερμανική οργάνωση Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), πραγματοποίησε το έργο ‘Γλωσσική Ένταξη Ενηλίκων Μεταναστών – Έργο Διάδοσης και Υλοποίησης’ στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη και τη μεθοδολογία του LIAM.

Περισσότερα