2020

Ευρωπαϊκή Ένωση και Πολιτικές Ένταξης για Πολίτες Τρίτων Χωρών – Σημειοματάριο Αυτοδιδασκαλίας

Αυτή η έκδοση είναι ένα Σημειωματάριο Αυτοδιδασκαλίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Πολιτικές Ένταξης για τους Πολίτες Τρίτων Χωρών, το οποίο δημιουργήθηκε από την Συμβίωση στο πλαίσιο του Jean Monnet έργου’Αφηγηματικοί λόγοι για τη Συμβίωση, την Κοινωνική Συμπερίληψη, την Ένταξη και την Αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση/SymbEU’

Περισσότερα