2020

Μπορεί η Δημοκρατία να σώσει το περιβάλλον; – Policy Notes

Αυτή η έκδοση (διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά) βασίστηκε στα διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα ‘Μπορεί η Δημοκρατία να Σώσει το Περιβάλλον;’ που διοργάνωσε η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, μέλος του Δικτύου Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Δεκέμβριο του 2020 στο πλαίσιο του 9ου Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Δημοκρατία.

Περισσότερα
2020

Συμβίωση, Κοινωνική Συμπερίληψη, Ένταξη και Αλληλεγγύη στην Ευρώπη: Τρέχουσες Προκλήσεις και Μελλοντικές Προοπτικές – Έκδοση

Μια διεπιστημονική συλλογή δοκιμίων που έχει σχεδιαστεί για να χαρτογραφήσει ένα ευρύ φάσμα του παρόντος και του μέλλοντος της μετανάστευσης, της ένταξης και της συμβίωσης, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυτός ο τόμος εξετάζει επιλεγμένα θέματα της τρέχουσας κατάστασης του πεδίου και επισημαίνει σημαντικές προκλήσεις.

Περισσότερα
2020

Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινωνική Ένταξη και Πολιτικές κατά των Διακρίσεων – Σημειοματάριο Αυτοδιδασκαλίας

Αυτή η έκδοση είναι ένα Σημειωματάριο Αυτοδιδασκαλίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινωνική Ένταξη και Πολιτικές κατά των Διακρίσεων, το οποίο δημιουργήθηκε από την Συμβίωση – ΣχολήΠολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Jean Monnet έργου ‘Αφηγηματικοί λόγοι για τη Συμβίωση, την Κοινωνική Συμπερίληψη, την Ένταξη και την Αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περισσότερα
2020

Ευρωπαϊκή Ένωση και Πολιτικές Ένταξης για Πολίτες Τρίτων Χωρών – Σημειοματάριο Αυτοδιδασκαλίας

Αυτή η έκδοση είναι ένα Σημειωματάριο Αυτοδιδασκαλίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Πολιτικές Ένταξης για τους Πολίτες Τρίτων Χωρών, το οποίο δημιουργήθηκε από την Συμβίωση στο πλαίσιο του Jean Monnet έργου’Αφηγηματικοί λόγοι για τη Συμβίωση, την Κοινωνική Συμπερίληψη, την Ένταξη και την Αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση/SymbEU’

Περισσότερα