2020

Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινωνική Ένταξη και Πολιτικές κατά των Διακρίσεων – Σημειοματάριο Αυτοδιδασκαλίας

Αυτή η έκδοση είναι ένα Σημειωματάριο Αυτοδιδασκαλίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινωνική Ένταξη και Πολιτικές κατά των Διακρίσεων, το οποίο δημιουργήθηκε από την Συμβίωση – ΣχολήΠολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Jean Monnet έργου ‘Αφηγηματικοί λόγοι για τη Συμβίωση, την Κοινωνική Συμπερίληψη, την Ένταξη και την Αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περισσότερα