2021

Διαδικτυακά Σεμινάρια: Ισότητα των Φύλων και Πρόληψη της Έμφυλης Βίας

Τα Διαδικτυακά Σεμινάρια: Ισότητα των Φύλων και Πρόληψη της Έμφυλης Βίας πραγματοποιήθηκαν από τις 23 έως τις 25 Φεβρουαρίου και από την 1 έως τις 3 Μαρτίου 2021 μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Περισσότερα