2021

Επανεξετάζοντας τον Ανθρωπισμό – Διαδικτυακό Σεμινάριο

Το Σεμινάριο με θέμα ‘Επανεξετάζοντας τον Ανθρωπισμό’ που διοργανώθηκε από τη Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τους μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2021.

Περισσότερα
2021

Πρόληψη της Έμφυλης Βίας και Ευαισθητοποίηση στα Ζητήματα Φύλου – Τριήμερο Δράσεων Εκπαίδευσης και Συμμετοχής της Κοινότητας Προσφύγων

Η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα διοργάνωσε ένα τριήμερο εκπαίδευσης και συμμετοχής για την Πρόληψη της Έμφυλης Βίας και την Ευαισθητοποίηση στα Ζητήματα Φύλου από τις 21 έως τις 23 Ιουλίου 2021 στην Ανοιχτή Δομή Προσφύγων «Αγία Ελένη» στα Ιωάννινα .

Περισσότερα
2021

Σεμινάριο για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Εστίαση στα θέματα που αφορούν τους Ρομά

Το Διαδικτυακό Σεμινάριο για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Εστίαση στα θέματα που αφορούν τους Ρομά που πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις εβδομάδες, κάθε Τρίτη, συγκεκριμένα στις 22 & 29 Ιουνίου και στις 6 & 13 Ιουλίου 2021, διοργανώθηκε από τη Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα σε συνεργασία με το κοινό πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, JUSTROM 3.

Περισσότερα
2021

Ισότητα των Φύλων και Πρόληψη της Έμφυλης Βίας στο Τοπικό Επίπεδο – Διαδικτυακά Σεμινάρια

Η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης διοργάνωσε τον Ιούνιο του 2021 το Διαδικτυακό Σεμινάριο: Ισότητα των Φύλων και Πρόληψη της Έμφυλής Βίας στο Τοπικό Επίπεδο, διάρκειας οκτώ (8) ημερών, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ – Γραφείο Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα
2021

Πρόληψη της Έμφυλης Βίας και Ζητήματα Φύλου – Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές

Η Συμβίωσης-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα πραγματοποίησε το Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Προγραμμα ‘Πρόληψη της Έμφυλης Βίας και Ζητήματα, το οποίο απευθύνθηκε σε πολιτισμικούς διαμεσολαβητές και διερμηνείς που εργάζονται με άνδρες πρόσφυγες και μετανάστες.

Περισσότερα
2021

Διαδικτυακά Σεμινάρια: Ισότητα των Φύλων και Πρόληψη της Έμφυλης Βίας

Τα Διαδικτυακά Σεμινάρια: Ισότητα των Φύλων και Πρόληψη της Έμφυλης Βίας πραγματοποιήθηκαν από τις 23 έως τις 25 Φεβρουαρίου και από την 1 έως τις 3 Μαρτίου 2021 μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Περισσότερα
2021

Εγχειρίδιο: Εστιάζοντας στους Άνδρες – Πρόληψη της Έμφυλης Βίας Δουλεύοντας με Άνδρες Πρόσφυγες και Μετανάστες

Με αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζουμε έναν πρακτικά προσανατολισμένο οδηγό για διευκολυντές/πολλαπλασιαστές που υλοποιούν προγράμματα παρέμβασης και εκπαίδευσης ώστε να παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου FOMEN: Εστιάζοντας στους Άνδρες. Πρόληψη της Έμφυλης Βίας Δουλεύοντας με Άνδρες Πρόσφυγες και Μετανάστες (2019 – 2021).

Περισσότερα
2021

Αντιτσιγγανισμός και Ρατσιστική Βία. Κατευθύνσεις για την αντιμετώπισή τους με βάση τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει ότι «Καθένας θα έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζεται παντού ως πρόσωπο ενώπιον του νόμου». Διεθνείς οργανισμοί υπολογίζουν ότι από τους περίπου 680.000 απάτριδες που διαμένουν σήμερα στην Ευρώπη ένας μεγάλος αριθμός είναι Ρομά χωρίς βασικά έγγραφα, όπως πιστοποιητικό γέννησης, ταυτότητα ή διαβατήριο που να αποδεικνύει την ταυτότητα, το νομικό καθεστώς και την ιθαγένειά τους.

Περισσότερα