2021

Οδηγός για τη Νομική Αναγνώριση του Φύλου στην Ελλάδα

Η ψήφιση το 2017 της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου στην Ελλάδα ανάτρεψε μέσα από το κορυφαίο πολιτειακό όργανο, τη Βουλή των Ελλήνων, την παγιωμένη για εκατονταετίες αντίληψη για το φύλο και άνοιξε τη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα για τα θέματα φύλου, η οποία εκκρεμούσε πολύ καιρό.

Περισσότερα