2021

Εγχειρίδιο: Εστιάζοντας στους Άνδρες – Πρόληψη της Έμφυλης Βίας Δουλεύοντας με Άνδρες Πρόσφυγες και Μετανάστες

Με αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζουμε έναν πρακτικά προσανατολισμένο οδηγό για διευκολυντές/πολλαπλασιαστές που υλοποιούν προγράμματα παρέμβασης και εκπαίδευσης ώστε να παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου FOMEN: Εστιάζοντας στους Άνδρες. Πρόληψη της Έμφυλης Βίας Δουλεύοντας με Άνδρες Πρόσφυγες και Μετανάστες (2019 – 2021).

Περισσότερα
2021

Αντιτσιγγανισμός και Ρατσιστική Βία. Κατευθύνσεις για την αντιμετώπισή τους με βάση τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει ότι «Καθένας θα έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζεται παντού ως πρόσωπο ενώπιον του νόμου». Διεθνείς οργανισμοί υπολογίζουν ότι από τους περίπου 680.000 απάτριδες που διαμένουν σήμερα στην Ευρώπη ένας μεγάλος αριθμός είναι Ρομά χωρίς βασικά έγγραφα, όπως πιστοποιητικό γέννησης, ταυτότητα ή διαβατήριο που να αποδεικνύει την ταυτότητα, το νομικό καθεστώς και την ιθαγένειά τους.

Περισσότερα
2021

Οδηγός για τη Νομική Αναγνώριση του Φύλου στην Ελλάδα

Η ψήφιση το 2017 της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου στην Ελλάδα ανάτρεψε μέσα από το κορυφαίο πολιτειακό όργανο, τη Βουλή των Ελλήνων, την παγιωμένη για εκατονταετίες αντίληψη για το φύλο και άνοιξε τη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα για τα θέματα φύλου, η οποία εκκρεμούσε πολύ καιρό.

Περισσότερα