2021

Εγχειρίδιο: Εστιάζοντας στους Άνδρες – Πρόληψη της Έμφυλης Βίας Δουλεύοντας με Άνδρες Πρόσφυγες και Μετανάστες

Με αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζουμε έναν πρακτικά προσανατολισμένο οδηγό για διευκολυντές/πολλαπλασιαστές που υλοποιούν προγράμματα παρέμβασης και εκπαίδευσης ώστε να παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου FOMEN: Εστιάζοντας στους Άνδρες. Πρόληψη της Έμφυλης Βίας Δουλεύοντας με Άνδρες Πρόσφυγες και Μετανάστες (2019 – 2021).

Περισσότερα