2021

Σεμινάριο για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Εστίαση στα θέματα που αφορούν τους Ρομά

Το Διαδικτυακό Σεμινάριο για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Εστίαση στα θέματα που αφορούν τους Ρομά που πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις εβδομάδες, κάθε Τρίτη, συγκεκριμένα στις 22 & 29 Ιουνίου και στις 6 & 13 Ιουλίου 2021, διοργανώθηκε από τη Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα σε συνεργασία με το κοινό πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, JUSTROM 3.

Περισσότερα