2022

Ρευστές Δημοκρατίες – Διαδικτυακό Σεμινάριο

Το Σεμινάριο με θέμα ‘Ρευστές Δημοκρατίες’ που διοργανώθηκε από τη Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τους μήνες Απρίλιος- Μάιος 2022 μέσω της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας της Συμβίωσης.

Περισσότερα