2022

Δημοκρατικές Iκανότητες – Διαδικτυακό Σεμινάριο

Η Συμβίωση, Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, μέλος του Δικτύου του Συμβουλίου της Ευρώπης, υλοποίησε διαδικτυακά από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2022 σεμινάριο με θέμα τις «Δημοκρατικές ικανότητες».

Περισσότερα
2022

Athens Forum: “Information disorder during a war infodemic”

Το Forum εξέτασε τη συνεχιζόμενη ” πολεμική επιδημία παραπληροφόρησης” και την αντιμετώπιση των πολλαπλών απειλών της παραπληροφόρησης, της ψευδούς πληροφόρησης, των χώρων αναπαραγωγής της προπαγάνδας και των ψευδών ειδήσεων που προωθούνται μέσω των μέσων ενημέρωσης, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Περισσότερα
2022

Ρευστές Δημοκρατίες – Διαδικτυακό Σεμινάριο

Το Σεμινάριο με θέμα ‘Ρευστές Δημοκρατίες’ που διοργανώθηκε από τη Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τους μήνες Απρίλιος- Μάιος 2022 μέσω της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας της Συμβίωσης.

Περισσότερα