2018

“Σχεδιάζοντας πόλεις συμπερίληψης” – Πόλεις στις παρυφές: Πως σχεδιάζουμε ανοιχτές, δίκαιες, ευπροσάρμοστες, ακμάζουσες πόλεις του αύριο στην Ελλάδα;

Οι πόλεις δεν αποτελούν μόνο περιοχές όπου τα σύγχρονα «ζητήματα κακής πολιτικής», όπως η μετανάστευση, η ανισότητα και η βιωσιμότητα αποκρυσταλλώνονται με έναν συνολικό τρόπο. Θεωρούνται επίσης η κινητήρια δύναμη της κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής – και της καινοτομίας στη διακυβέρνηση.

Περισσότερα