2018

Το Πολυμερές Σύστημα σε Κρίση – Στρογγυλή Τράπεζα Πολιτικής

Η Στρογγυλή Τράπεζα Πολιτικής είναι μια ετήσια εκδήλωση που προσφέρει σε 30 υποτρόφους από διαφορετικές ευρωπαϊκές και μη χώρες μια πλατφόρμα για να μελετήσουν τις τάσεις και τις προκλήσεις και να πειραματιστούν με διάφορους τρόπους με σκοπό τη δημιουργία καλύτερων πολιτικών σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς τέσσερις Στρογγυλές Τράπεζες Πολιτικής.

Περισσότερα
2018

Sapere Aude: Υπεύθυνη Ιθαγένεια

Η Συμβίωση – Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα υποστήριξε την υλοποίηση του σεμιναρίου «Sapere Aude: Υπεύθυνη Ιθαγένεια» που αποτέλεσε την καταληκτική εκδήλωση του προγράμματος σπουδών του 2018 στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος κορμού SCE.

Περισσότερα
2018

“Σχεδιάζοντας πόλεις συμπερίληψης” – Πόλεις στις παρυφές: Πως σχεδιάζουμε ανοιχτές, δίκαιες, ευπροσάρμοστες, ακμάζουσες πόλεις του αύριο στην Ελλάδα;

Οι πόλεις δεν αποτελούν μόνο περιοχές όπου τα σύγχρονα «ζητήματα κακής πολιτικής», όπως η μετανάστευση, η ανισότητα και η βιωσιμότητα αποκρυσταλλώνονται με έναν συνολικό τρόπο. Θεωρούνται επίσης η κινητήρια δύναμη της κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής – και της καινοτομίας στη διακυβέρνηση.

Περισσότερα