2018

Το Πολυμερές Σύστημα σε Κρίση – Στρογγυλή Τράπεζα Πολιτικής

Η Στρογγυλή Τράπεζα Πολιτικής είναι μια ετήσια εκδήλωση που προσφέρει σε 30 υποτρόφους από διαφορετικές ευρωπαϊκές και μη χώρες μια πλατφόρμα για να μελετήσουν τις τάσεις και τις προκλήσεις και να πειραματιστούν με διάφορους τρόπους με σκοπό τη δημιουργία καλύτερων πολιτικών σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς τέσσερις Στρογγυλές Τράπεζες Πολιτικής.

Περισσότερα