2018

Δημιουργώντας ένα Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας για την Κοινωνική Συμπερίληψη

Η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης διοργάνωσε την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 ένα εργαστήριο με σκοπό τη συζήτηση, το σχεδιασμό και την οργάνωση του «Δημιουργώντας ένα Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας για την Κοινωνική Συμπερίληψη».

Περισσότερα
2018

Το Πολυμερές Σύστημα σε Κρίση – Στρογγυλή Τράπεζα Πολιτικής

Η Στρογγυλή Τράπεζα Πολιτικής είναι μια ετήσια εκδήλωση που προσφέρει σε 30 υποτρόφους από διαφορετικές ευρωπαϊκές και μη χώρες μια πλατφόρμα για να μελετήσουν τις τάσεις και τις προκλήσεις και να πειραματιστούν με διάφορους τρόπους με σκοπό τη δημιουργία καλύτερων πολιτικών σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς τέσσερις Στρογγυλές Τράπεζες Πολιτικής.

Περισσότερα
2018

Φόρουμ για ένα Δημοκρατικό Πλαίσιο Κοινωνικής Συμπερίληψης – Τεκμηρίωση και επικοινωνία για τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών και δράσεων

Το Φόρουμ διοργανώθηκε από τη Συμβίωση, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Πειραιά και τη Βασιλική Πρεσβεία της Νορβηγίας. Στόχος του ήταν η ανταλλαγή απόψεων με σκοπό τη βελτίωση της χρήσης δεδομένων και της επικοινωνίας ανάμεσα σε κρατικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώσεις μεταναστών και προσφύγων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ως προς την ένταξη και την κοινωνική συνοχή.

Περισσότερα