2018

Δημιουργώντας ένα Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας για την Κοινωνική Συμπερίληψη

Η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης διοργάνωσε την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 ένα εργαστήριο με σκοπό τη συζήτηση, το σχεδιασμό και την οργάνωση του «Δημιουργώντας ένα Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας για την Κοινωνική Συμπερίληψη».

Περισσότερα
2018

Φόρουμ για ένα Δημοκρατικό Πλαίσιο Κοινωνικής Συμπερίληψης – Τεκμηρίωση και επικοινωνία για τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών και δράσεων

Το Φόρουμ διοργανώθηκε από τη Συμβίωση, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Πειραιά και τη Βασιλική Πρεσβεία της Νορβηγίας. Στόχος του ήταν η ανταλλαγή απόψεων με σκοπό τη βελτίωση της χρήσης δεδομένων και της επικοινωνίας ανάμεσα σε κρατικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώσεις μεταναστών και προσφύγων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ως προς την ένταξη και την κοινωνική συνοχή.

Περισσότερα
2018

Ακαδημία Διαπολιτισμικής Ένταξης στην Ελλάδα

Στις 7-9 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η πρώτη Ακαδημία Διαπολιτισμικής Ένταξης με πρωτοβουλία του προγράμματος Διαπολιτισμικών Πόλεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Συμβίωσης-Σχολής Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών Συμβουλίου της Ευρώπης.

Περισσότερα
2018

Πλαίσιο Ικανοτήτων για τη Δημοκρατική Παιδεία και τον Διαπολιτισμικό Διάλογο – Σεμινάρια

Το Πλαίσιο Ικανοτήτων βασίζεται στις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την ισότητα, την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό. Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει τις απαραίτητες εκείνες μεθόδους και δεξιότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία που μπορούν να εξοπλίσουν τους νέους με αξίες, στάσεις ζωής, δεξιότητες, γνώσεις και κριτική σκέψη, απαραίτητα στοιχεία για την ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή τους στις κοινωνικές διεργασίες.

Περισσότερα
2018

Γλωσσική Ένταξη Ενηλίκων Μεταναστών στην Ελλάδα (LIAM) – Σεμινάρια

Τα σεμινάρια ‘Γλωσσική Υποστήριξη για Ενήλικες Μετανάστες και Πρόσφυγες: Εργαλειοθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης’ διοργανώθηκαν το 2018 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη από τη Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, μέλος του δικτύου σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Περισσότερα