2018

Πλαίσιο Ικανοτήτων για τη Δημοκρατική Παιδεία και τον Διαπολιτισμικό Διάλογο – Σεμινάρια

Το Πλαίσιο Ικανοτήτων βασίζεται στις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την ισότητα, την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό. Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει τις απαραίτητες εκείνες μεθόδους και δεξιότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία που μπορούν να εξοπλίσουν τους νέους με αξίες, στάσεις ζωής, δεξιότητες, γνώσεις και κριτική σκέψη, απαραίτητα στοιχεία για την ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή τους στις κοινωνικές διεργασίες.

Περισσότερα