2018

Δημιουργώντας ένα Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας για την Κοινωνική Συμπερίληψη

Η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης διοργάνωσε την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 ένα εργαστήριο με σκοπό τη συζήτηση, το σχεδιασμό και την οργάνωση του «Δημιουργώντας ένα Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας για την Κοινωνική Συμπερίληψη».

Περισσότερα
2018

Το Πολυμερές Σύστημα σε Κρίση – Στρογγυλή Τράπεζα Πολιτικής

Η Στρογγυλή Τράπεζα Πολιτικής είναι μια ετήσια εκδήλωση που προσφέρει σε 30 υποτρόφους από διαφορετικές ευρωπαϊκές και μη χώρες μια πλατφόρμα για να μελετήσουν τις τάσεις και τις προκλήσεις και να πειραματιστούν με διάφορους τρόπους με σκοπό τη δημιουργία καλύτερων πολιτικών σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς τέσσερις Στρογγυλές Τράπεζες Πολιτικής.

Περισσότερα
2018

Φόρουμ για ένα Δημοκρατικό Πλαίσιο Κοινωνικής Συμπερίληψης – Τεκμηρίωση και επικοινωνία για τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών και δράσεων

Το Φόρουμ διοργανώθηκε από τη Συμβίωση, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Πειραιά και τη Βασιλική Πρεσβεία της Νορβηγίας. Στόχος του ήταν η ανταλλαγή απόψεων με σκοπό τη βελτίωση της χρήσης δεδομένων και της επικοινωνίας ανάμεσα σε κρατικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώσεις μεταναστών και προσφύγων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ως προς την ένταξη και την κοινωνική συνοχή.

Περισσότερα
Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία

Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία 2018 – «Ισότητα των φύλων: Ποιανής/ποιανού μάχη;»

Το έβδομο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία, με τίτλο “Ισότητα των φύλων: Ποιανής/ποιανού μάχη;” ήταν αφιερωμένο στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών στον απόηχο του κινήματος #MeToo. Το Φόρουμ συγκέντρωσε περισσότερους από 2000 συμμετέχοντες από περισσότερες από 80 χώρες.

Περισσότερα
2018

Ακαδημία Διαπολιτισμικής Ένταξης στην Ελλάδα

Στις 7-9 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η πρώτη Ακαδημία Διαπολιτισμικής Ένταξης με πρωτοβουλία του προγράμματος Διαπολιτισμικών Πόλεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Συμβίωσης-Σχολής Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών Συμβουλίου της Ευρώπης.

Περισσότερα
2018

Πλαίσιο Ικανοτήτων για τη Δημοκρατική Παιδεία και τον Διαπολιτισμικό Διάλογο – Σεμινάρια

Το Πλαίσιο Ικανοτήτων βασίζεται στις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την ισότητα, την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό. Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει τις απαραίτητες εκείνες μεθόδους και δεξιότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία που μπορούν να εξοπλίσουν τους νέους με αξίες, στάσεις ζωής, δεξιότητες, γνώσεις και κριτική σκέψη, απαραίτητα στοιχεία για την ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή τους στις κοινωνικές διεργασίες.

Περισσότερα
2018

Sapere Aude: Υπεύθυνη Ιθαγένεια

Η Συμβίωση – Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα υποστήριξε την υλοποίηση του σεμιναρίου «Sapere Aude: Υπεύθυνη Ιθαγένεια» που αποτέλεσε την καταληκτική εκδήλωση του προγράμματος σπουδών του 2018 στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος κορμού SCE.

Περισσότερα
2018

“Σχεδιάζοντας πόλεις συμπερίληψης” – Πόλεις στις παρυφές: Πως σχεδιάζουμε ανοιχτές, δίκαιες, ευπροσάρμοστες, ακμάζουσες πόλεις του αύριο στην Ελλάδα;

Οι πόλεις δεν αποτελούν μόνο περιοχές όπου τα σύγχρονα «ζητήματα κακής πολιτικής», όπως η μετανάστευση, η ανισότητα και η βιωσιμότητα αποκρυσταλλώνονται με έναν συνολικό τρόπο. Θεωρούνται επίσης η κινητήρια δύναμη της κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής – και της καινοτομίας στη διακυβέρνηση.

Περισσότερα